TILLT

Organisation Description

Vi finns för att vi vill utveckla människor, organisationer och samhället. Vi vill att konsten och kulturen ska ta större plats i samhället och samhällsutvecklingen och därigenom skapa en bättre och mer kreativ värld. Vi skapar projekt där konstnärer och organisationer möts i kreativa och innovativa processer runt till exempel kommunikation, innovationsutveckling, idégenerering, ledarskap, värdegrunder eller mångfald. Våra projekt pågår allt från några timmar till ett år eller mer. I våra projekt skapas utveckling för individen och organisationen men också för konsten. Processledare följer och stöttar processen.

Organisation Legal Name
TILLT
City
Göteborg
Country
Sweden
Geolocation
Organisation Public Email
Organisation URL
Share
Logo of